بررسی نتایج پروتئین ادراری

📈دیس هارمونی نتایج پروتئینِ نوارهای ادراری و پرسیپیتاسیون پروتئین با روش SSA 📈 1️⃣⬛️Urinalysis ⬛️ 🔴هنگامیکه نتیجه ی نوارادرار ی پروتئین مثبت ولی با سولفوسالسیلیک اسید[SSA]نتیجه منفی به دست آمده : 1️⃣بیش ازحد قلیایی شدن ادرار یا بافری شدن ادراردرغیاب آلبومینوری که سبب مثبت کاذب شدن پروتئین نوارادرار ی می گردد. 2️⃣بیش ازحد قلیایی شدن…

✔️کالی کرئین انسانی۲ [hK 2] یک تومورمارکر نسبتا جدیددرکانسر پروستات است .این تومورمارکر مترشحه ازاپی تلیوم پروستات ، دارای فعالیت پروتئازی می باشدوبه لحاظ بسیاری ازمختصات مولکولی شبیه PSA می باشد: ۱-مانند PSA ژن آن برروی کروموزوم ۱۹ قراردارد. ۲-مانندPSA دراپی تلیوم غده پروستات تولید می شود. ۳-مانند PSA دارای دوفرم آزاد وباندشده می باشد.…

نکته پاراکیلینیکال روز

☑️نکته پاراکلینیکال روز ☑️ 5️⃣5️⃣ 🔴UROLOGY 🔴 ✅ 4 K score Test[Prostate specific kallikrein ]✅   ✔️این تست بهترین ودقیق ترین تست برای ارزیابی ریسک [Risk assessment] کانسر مهاجم پروستات قبل ازبیوپسی [prebiopsy study] می باشد.بااین تست ِترکیبی اورولوژیست ها براحتی می توانند کیس های” Low Risk “ کانسر پروستات راازکیس های “High Risk “آنها…

سلامت جنین

هدف از تشخیص قبل از تولد این است که به والدین کمک کنیم فرزند سالم به دنیا بیاورند. چه زمانی باید برای تشخیص قبل از تولد اقدام شود؟ زوج هایی که علائم خطر برای داشتن فرزند مبتلا به ناهنجاری های ژنتیکی دارند می بایست در زمان مناسب مناسب تحت نظر و راهنمایی مشاور ژنتیک برای …

HPV

🔲نکات کلیدی درباره کانسر سرویکال : 1️⃣کاربرد تست Pap برای غربالگری کانسر سرویکال ازدهه ی ۱۹۵۰ به میزان قابل توجهی از بروز کیس های جدید( new case) و مورتالیتی آن کاهش داده شده است . 2️⃣اگرچه اغلب زنان مبتلا به کانسر سرویکس به عفونت ویروس HPV آلوده هستندولی این موضوع بدین معنی نیست که هرزن…

کارایی NIPT در حاملگی های دوقلو

‍**Prenatalogy Notes** 2️⃣ 🚼کارایی NIPT در حاملگی های دوقلو 🚼 🔘بارداری های چند قلویی(multiple pregnancies) در دنیا حدوداًسه درصد از تولد ها را به خود اختصاص می دهند.به طورکلی در این بارداری ها هم ریسک تست های تهاجمی پریناتال ( مانند CVS ,amniocentesis )و هم ریسک آنیوپلوییدی ها بیشتر از بارداری های تک قلو می…

Blocked D Phenomenon

☑️یک کامنت پراکتیکال☑️ 2️⃣5️⃣ ⭕️Blocked D Phenomenon⭕️   🔴 پدیده گروه خونی D بلوک شده (Blocked D Phenomenon) عبارتست از اتصال Anti-D به جایگاه های آنتی ژن D در سطح RBC که در برخی از موارد HDFN شدید دیده می شود که می تواند منجر به نتیجه منفی کاذب در تست تعیین گروه خون Rh(D)…

☑️نکته پاراکلینیکال روز ☑️

❇️بخش جنینی (Fetal fraction) در cell free DNA ❇️ ✔️« cell-free (cf) DNA » عبارت است از مولکولهای قطعه قطعه شده DNA که به دنبال آپوپتوزیس به درون پلاسما آزاد شده اند . پلاسمای خون زن باردار حاوی cfDNA ، هم با منشا جنینی ( Fetal ) و هم بامنشا مادری ( Maternal ) می…