نکته پاراکیلینیکال روز

☑️نکته پاراکلینیکال روز ☑️

5️⃣5️⃣

🔴UROLOGY 🔴

✅ 4 K score Test[Prostate specific kallikrein ]✅

 

✔️این تست بهترین ودقیق ترین تست برای ارزیابی ریسک [Risk assessment] کانسر مهاجم پروستات قبل ازبیوپسی [prebiopsy study] می باشد.بااین تست ِترکیبی اورولوژیست ها براحتی می توانند کیس های” Low Risk “ کانسر پروستات راازکیس های “High Risk “آنها افتراق دهند وبدین وسیله ازبیوپسی های غیرضروری اجتناب کنند وبدون اندیکاسیون لازم از یک متد تهاجمی استفاده نکنند.تست ترکیبی “4K score “ یک آزمایش خون جدید است که دربیماران با PSA بالا ویا با نتیجه ی DRE غیرطبیعی درخواست می شود؛ کیس هایی که به همین علل کاندید بیوپسی پروستات هستند .دراین تست نتایج سنجش چهارکالی کرئین اختصاصی پروستات رابه همراه آنالیت های دیگرواطلاعات کلینیکال بیمارترکیب ودریک الگوریتمی درصد ریسک کانسر مهاجم [aggressive] پروستات رامحاسبه می نمایند.همچنین این تست ِالگوریتمی میزان درصد احتمال ابتلا به کانسر پروستات رادرکیس های بااحتمال پایین [Poor prostate cancer] طی ۲۰ سال نشان می دهدوبه نوعی یک اندکس پیش گویی کننده [Predictor index] می باشد.

✔️تست 4K score شامل سنجش چهار آنالیت سرمی می باشد :
Total PSA,free PSA , intact PSA,hK2(human kallikrein 2)
به علاوه ی اطلاعات دیگری ازبیمار شامل : نتیجه DRE(Digital rectal examination) ، سن ونتیجه بیوپسی قبلی بیمار می باشد.

پاسخ دهید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نخواهد شد.فیلدهای اجباری مشخص شده اند *