سازمان ها و موسسات طرف قرارداد

سازمان ها و موسسات طرف قرارداد:

تامین اجتماعی،خدمات درمانی(سلامت)،نیروهای مسلح،جانبازان و ایثارگران،کمیته امداد امام خمینی(ره)،شرکت نفت،بیمه ایران،بیمه دی،بانک تجارت وملی و ملت وصادرات و سپه و کشاورزی،کانون سردفتران،نظام مهندسی،کارآفرین،اجتماعی خاص،آب و فاضلاب

ژانویه 4, 2018