اطلاعات تماس

آدرس : استان مرکزی – شهرستان محلات – میدان استقلال – ساختمان پزشکان پارس – طبقه دوم

تلفن تماس با بخش پذیرش آزمایشگاه تشخیص طبی کیان : 08643232070

تلفن تماس با بخش فنی آزمایشگاه تشخیص طبی کیان : 08643220049

ژانویه 4, 2018